Teslimat ve İade

Ön Bilgilendirme Formu

1. Taraflar

İşbu "Ön Bilgilendirme Formu" ALICI'yı satın alacağı mal veya hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Mesafeli satış sözleşmesinin ALICI tarafından kabul edilmesi, ALICI'nın "Ön Bilgilendirme Formu" içinde yer alan bilgileri okuyup, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelmektedir.

ALICI bu sözleşmeyi imzalayarak söz konusu mal veya hizmetler için sözleşmede yer alan TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL) bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


1.1 Satıcı Bilgileri

Ticari Ünvan

: Evolo Tırmanma Duvarları ve Spor Ekipmanları

Adres

: Merkez Mh. Fatih Sk. No30 Avcılar İstanbul Türkiye

Web Sitesi Adresi

: https://evoloclimbing.com

E-Posta Adresi

: evoloclimbing@gmail.com

Telefon Numarası

: (212) 695 4036

Vergi No

: 8620151514

Vergi Dairesi

: Avcılar


1.2 Alıcı Bilgileri


Ticari Ünvan / Ad Soyad

: Müşteri Adı

Teslimat Adresi

: Müşteri Adresi

E-Posta Adresi

: Müşteri E-posta Adresi

Telefon Numarası

: Müşteri Telefonu

Faks Numarası

: Müşteri Faksı


1.3 Sözleşme Konusu Mal veya Hizmet Özellikleri

 

Ürün Bilgileri

Adet

KDV Dahil

Birim

Tutar

İndirim Tutarı

Toplam Tutar

Örnek Ürün   

 1    

   10.00 TL

 

0.00 TL   


 10.00 TL

Ara Toplam    


10.00 TL

 Gönderim Ücreti    


6.00 TL

İndirim Tutarı    


0.00 TL

Toplam Tutar (KDV DAHİL)    


16.00 TL

Ödeme Şekli


Kredi Kartı/Havale/PTT/Kapıda Ödeme

Gönderim Şekli    


Satıcı Öder


Bu formun hazırlandığı anda niteliği itibari ile hesaplanamayan ek nakliye giderleri söz konusu olabilir.


Cayma Hakkı İletişim Bilgileri


İşbu sözleşme konusu olan malların iadesi için cayma hakkının süresinde kullanılması durumunda alıcı aşağıdaki adımları uygulamalıdır, SATICI aşağıdaki adımlara ek olarak ALICI' nın CAYMA HAKKI formu doldurmasını isteyebilir.

1) SATICI' yı sözleşmenin 1.1 maddesinde yer alan telefon, e-posta veya faks yoluyla cayma hakkını kullanacağı konusunda bilgilendirmeli

2) İlgili malı orjinal kutusu veya ambalajı ve faturası ile birlikte SATICI' nın gösterdiği nakliye firması ile göndermelidir. Cayma Hakkı nedeniyle ortaya çıkacak nakliye ücreti SATICI' ya aittir. CAYMA HAKKI kullanılan malların ücretleri ALICI' ya, alım sırasında kullandığı ÖDEME ŞEKLİ ile iade edilir.
2. Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi SATICI ve ALICI arasında aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını amaçlamaktadır.
3. Sözleşme Maddeleri
3.1 Cayma Hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
3.1.1 Cayma Süresinin Hesaplanması

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Tek sipariş konusu olan ve ayrı zamanlarda teslim edilen mallarda cayma süresi son malın tüketiciye veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün başlar.

Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
3.1.2 Cayma Hakkının Geçerli Olmadığı Durumlar

Aşağıdaki durumlarda tüketici cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin,

siparişlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

3.2. Uyuşmazlık halinde SATICI' nın ticari adresindeki şehir Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

SATICI

Evolo Tırmanma Duvarları ve Spor Ekipmanları

ALICI

Müşteri Adı